Челикот е материјал што е најпријатен за животната средина

Всушност, челикот може да се рециклира неограничено многупати, без да ги загуби својствата. Значи, кога металниот покрив GERARD ќе дојде до крајот на својот век на траење, нема потреба да се носи на депонија. Овој материјал може да се рециклира во други челични производи.