Лесен и отпорен на земјотрес

Лесен и отпорен на земјотрес

Заштедете пари со поставувањето лесен покрив GERARD на вашата куќа! Во структурните трошоци може да се остварат значителни заштеди. Причина е што дури и слабата покривна конструкција може да го издржи покривот GERARD без зајакнување или замена. 

Ние во компанијата GERARD велиме: „Лесен покрив може да симне тежок товар.“ Со оглед на тоа што седумпати се полесни од бетонските или од глинените покривни прекривки, покривните плочи отпорни на екстремни временски услови може дури да издржат и помали земјотреси. Постојат документирани случаи во кои се урнале тешки покривни системи, додека покривите GERARD на иста улица останале негибнати или имале минимални оштетувања. Ослабените ѕидови може да издржат лесен покрив и преплетени плочи, а заедно тие даваат цврст покрив.