Отпорност на град

Отпорност на град

Екстремните промени на нашата клима може да донесат огромен град што им нанесува штета на покривите. Со покривите GERARD нема грижа! Нашиот покривен систем е отпорен на оштетувања од град со пречник поголем од 30 mm. Дури и крупен град со големина од 90 mm не може да пробие низ покривите GERARD, па така заштитата на покривот од временските услови останува негибната.