Колачиња

ПОЛИТИКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КОЛАЧИЊА

Следниве информации имаат цел да го запознаат корисникот со поединечни детали за поставување, користење и за администрирање на колачиња на веб-страницата gerardroofs.eu. Истовремено се прикажуваат и некои корисни линкови за оваа тема. Ако ви се потребни дополнителни информации што не се наведени овде, може да ни се обратите на: info.europe@ikometals.com


 
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА ОВАА СТРАНИЦА Оваа политика објаснува како се користат колачињата на оваа страница.
 Политиката подлежи на повремени измени. Кога ќе го направиме тоа, ќе ве известиме на соодветен начин, на пример, со поставување на изменетата Политика на оваа страница со нов датум под „Последна измена“. Со користење на оваа страница се согласувате со поставување колачиња на вашиот компјутер во согласност со условите на оваа Политика. Ако не сакате да ги прифатите колачињата од оваа страница, ве молиме да ги оневозможите или да не ја користите страницата.

ШТО СЕ КОЛАЧИЊА?

Колачињата се текстуална низа на информации што ги пренесува веб-страницата во датотеката на колачиња на пребарувачот на вашиот компјутер, така што веб-страницата може да ве препознае кога повторно ќе ѝ пристапите на страницата и да запомни одредени податоци за вас. Тоа се, на пример, страниците што сте ги посетиле, опциите што сте ги избрале во менито, одредени податоци што сте ги внеле во формуларите, како и времето и датумот на посетата.

 

Постојат два типа колачиња.

Основни колачиња: Овие колачиња се неопходни за да може веб-страницата правилно да функционира. Овие колачиња овозможуваат давање услуги, како што се резервации на страницата, пристап до налогот и ажурирање на кантата за купување. Ако се деактивираат, корисникот нема да може да ги користи овие услуги.

Колачиња на перформанси: Овие колачиња се користат за следење на перформансите на веб-страницата и за истакнување на деловите на веб-страницата што се важни при посетата на корисникот. Ни овозможуваат да ги поправиме грешките и да откриеме ефикасни решенија за поврзување. Не собираат податоци што ги идентификуваат корисниците.

ШТО СЕ КОЛАЧИЊА НА ТРЕТИ ЛИЦА?

Колачињата на трети лица ги поставува друга организација на страницата што ја посетувате. На пример, веб-страницата може да користи аналитички податоци од трето лице што потоа поставува колаче за да ја овозможи оваа услуга. Веб-страницата што ја посетувате може да има содржини што ги поставиле YouTube или Flickr бидејќи и овие услуги може да ги постават своите колачиња. Веб-страницата може да користи и рекламна мрежа на трети лица за целното рекламирање на својата веб-страница, тие имаат можност да ги следат вашите пребарувања на различни страници. Оваа веб-страница не го користи овој вид колачиња.

ПРАШАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТА И ЗА ПРИВАТНОСТА НА КОЛАЧИЊАТА

Колачињата НЕ СЕ вируси. Колачињата користат обичен текстуален формат. Тие не се составен дел од кодот, а поради тоа не може да се извршуваат ниту, пак, може сами да се покренат. Според тоа, тие не прават свои копии и не ги праќаат на другите мрежи за извршување и за копирање. Бидејќи не може да ги извршуваат овие функции, не спаѓаат во стандардните дефиниции за вируси.

ОДБИВАЊЕ НА КОЛАЧИЊА

Повеќето пребарувачи првобитно се нагодени да прифаќаат колачиња. Меѓутоа, вие имате можност да ги оневозможите колачињата ако сакате, така што ќе ги измените нагодувањата на интернет-нагодувањата на својот пребарувач. Исто така, можно е да се конфигурираат нагодувањата на пребарувачот за да се овозможи прифаќање на одредени колачиња или за да бидете известени секојпат кога ново колаче се обидува да се меморира на вашиот компјутер и тогаш ви се овозможува да одлучите дали ќе го прифатите или ќе го одбиете колачето.