Отпорен на снег и на мраз

Отпорен на снег и на мраз

Отпорен на снег и на мраз

Површината на покривот GERARD покриена со мелен камен потенцијално може да спаси живот. Неговата груба текстура не дозволува снегот да се лизга туку го држи сè додека тој не се стопи природно и безопасно. GERARD може да издржи оптоварување од снег без деградација на површинскиот слој кога е изложен на снег или на мраз!