Новости: Како ни оди?

Благодарам на прашањето. Сега сме многу добро. Но штом ќе се случи нешто интересно во компанијата GERARD, веднаш ќе ве известиме.

Mr. G
Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!