Локалните испорачувачи се избор на компанијата GERARD

Сметаме дека е многу важно да соработуваме со локалните испорачувачи на нашите суровини бидејќи тоа ги скратува транспортните маршрути и ја намалува емисијата на CO2. Исто така, кога тоа е можно, предност му даваме на железничкиот транспорт.

Mr. G
Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!