Локалните испорачувачи се избор на компанијата GERARD

Сметаме дека е многу важно да соработуваме со локалните испорачувачи на нашите суровини бидејќи тоа ги скратува транспортните маршрути и ја намалува емисијата на CO2. Исто така, кога тоа е можно, предност му даваме на железничкиот транспорт.