Колку време обично трае менувањето на покривот?

Тоа зависи од големината, односно од сложеноста на покривот и од покривниот материјал: мали едноставни покриви може да бидат завршени за два дена; од друга страна, работите на поголемите посложени проекти може да траат и една недела.Откако ќе се почнат, работите не треба да се прекинуваат од други причини, освен поради временските услови.Меѓутоа, ако во текот на работата се појават проблеми, можеби ќе биде потребно да ги прекинете работите за да ги усогласите измените во вашиот договор.

  1. Поставување скеле/заштита на рабовите
  2. Отстранување на стариот покрив
  3. Преглед на конструкцијата на покривот во поглед на недостатоците
  4. Подготовка на површината на покривот (окапница, потпирач) – Поставување изолација по потреба (често е поевтино да се постави изолација кога се менува покривот отколку подоцна)
  5. Поставување нова конструкција, како што се летвички или подроженици, по потреба
  6. Поставување на новиот покрив, вклучувајќи подигнување на материјали, поставување на покривните облоги, порабување, поставување водонепропустливи облоги, ковењеклинци/чивии и материјал за запечатување (во зависност од тоа кој покривен производ сте го избрале)
  7. Завршни работи, чистење на локацијата и завршно прегледување

Погледајте ги нашите најнови снимки на вградување!