Која е вообичаената постапка за проект за замена на покривот?

  • Потребен ви е стручњак за покриви: Кога ќе се обратите до Gerard, ние ќе ви помогнеме да воспоставите контакт со покривопокривач на Gerard во ваша близина. Тој не е вработен во GERARD, туку е независен изведувач што е обучен од наша страна и специјализиран за поставување покриви GERARD.
  • Посета на покривопокривачот: Покривопокривачот на GERARD ќе дојде кај вас за да ги испита вашиот покрив. Тој ќе биде таму за да ви даде професионален совет и да ве информира за сите детали за кои сте заинтересирани. На крајот ќе ви даде бесплатна понуда за вашиот проект за замена на покривот.
  • Утврдете го вистинскиот датум: Откако ќе ја прифатите понудата, обично се очекува да дадете депозит од 50% и работата се планира за договорениот датум. (Имајте на ум дека секое покривање на покрив зависи од временските услови, поради што кај строго обврзничките датуми може да биде потребно малку флексибилност!)
  • Големиот ден: Поставувањето, главно, трае околу една работна недела од почнување до завршување и се одвива во јасни и практични чекори:
  1. Монтирање на скеле и безбедносни мерки на работ на покривот
  2. Вадење на стариот покривен материјал и негово отстранување од местото
  3. Проверка на покривната потконструкција, подготовка на површината и, ако е потребно, поставување на нови покривни летви.
  4. Поставување на новиот покрив заедно со сите грбини, слемиња, опшивки итн. (обично околу еден ден)
  5. Чистење на вашата градина и вршење завршна проверка на новиот покрив
  • Конечно завршување на работата: Сите преостанати плаќања сега достасуваат за наплата и покривопокривачот на Gerard ви дава потврда за гаранцијата и водич за одржување.