Што вклучува вообичаената постапка за замена на покривот?

  1. чекор Проверете го покривот: Видете го нашето прашање бр. 2 за да дознаете што треба да проверите на вашиот покрив.
  2. чекор Изберете нов покрив: Видете го нашето прашање бр. 4 за да дознаете кои фактори треба да ги земете предвид.
  3. чекор Процес на процена: Процената мора да се направи на самото место и од искусни покривопокривачи.
  4. чекор Големиот ден: вградување Откако ќе најдете покривопокривач, најчесто треба да почекате од четири до шест недели до почетокот на работите. За повеќе информации на оваа тема видете го нашето прашање бр. 9.
  5. чекор Тековно одржување За покривот, како и за другите делови од куќата, потребно е редовно одржување за да изгледа добро, за да трае подолго и за да ги исполнува условите на гаранцијата. За повеќе информации обратете се до квалификуван покривопокривач по вградувањето.
Mr. G
Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!