Што треба да земам предвид при избор на нов покрив?

Покрај очигледните аспекти, како што се бојата на вашата куќа, вашиот вкус, инспирациите на интернет и надвор од него итн., треба да знаете дека различни покривни материјали имаат различни предности и недостатоци. Проверете ги предностите и недостатоците во нашето прашање бр. 5. Понатаму, факторите на опкружувањето, исто така, влијаат врз материјалот за вашиот супстрат за покривите longrun. За вашата куќа можеби е потребно специјално решение ако живеете во зона со силни ветрови, покрај море, на планина или во регион каде што често има земјотреси или град. Ако живеете во вакви подрачја, погледнете ги предностите на системот GERARD во екстремни временски услови.

Mr. G
Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!