Што треба да знам за процените?

Процената мора да се направи на самото место и од искусни покривопокривачи. Тие мора да ја проценат состојбата на постојниот покрив, да земат мерки за новиот покрив и да видат каков е пристапот до вашата куќа и до покривот за да може да дадат прецизна процена.За да најдете полесно квалификуван покривопокривач кликнете на Пронајдете покривопокривач во ваша близина. Ако сакате набрзина да добиете груба процена на трошоците за изработка на покрив, кликнете на нашиот Калкулатор.

Има повеќе променливи што влегуваат во деталната процена на покривот и секој покрив е единствен – затоа е потребно процената да ја направи стручњак за да биде сè в ред.Меѓутоа, наведовме некои вообичаени ставки што влегуваат во конечната процена.

 • Постојни оштетувања на покривот

Ако вашиот покрив веќе почнал да пропушта вода во покривниот простор, тоа може да ги зголеми трошоците за негова замена, со изолацијата или со внатрешните структури што можеби треба да се сменат.

 • Големина на покривот

Поголемите покриви, генерално, се поскапи.Меѓутоа, трошоците по квадратен метар може да бидат помали кај поголемите покриви.

 • Избор на производот

Профилот, завршната обработка и бојата што ќе ги изберете може да влијаат врз трошоците бидејќи некои производи се поскапи од другите.

 • Сложеност на дизајнот

По правило, колку што повеќе агли има на покривот, толку се поголеми трошоците. Оџаците, светларниците, тесните водови и косите засекувања ги зголемуваат трошоците за поставување на покривот.

 • Локација и пристап до локацијата

Трошоците за транспорт и близината на најблискиот покривопокривач може да влијаат врз трошоците, додека при необичен или отежнат пристап до локацијата може да биде потребна посебна опрема.

 • Наклон на покривот и рогови

Покривите со поголем наклон или со поголеми рогови чинат повеќе. Кај двокатниците, надворешните облоги и наклони го одредуваат типот водонепропустливи облоги за последниот кат.

 • Промена на типот покрив

Ако го менувате типот покрив, за тоа може да биде потребно поставување на нови конструкции, како што се летвички и подроженици.

Како да ги споредам различните процени и да ја изберам најдобрата?

Кога имате неколку процени, ќе забележите дека тие значително се разликуваат во цената.Може да биде тешко да разберете зошто се разликуваат, па затоа направивме кратка контролна листа што содржи важни информации што мора да бидат земени предвид при процената, а кои ќе ви помогнат да ги споредите:

 • Дали ги содржат профилот (формата на покривот), материјалот и бојата што ги баравте?
 • Дали процената се однесува на испорака и на поставување нов покрив?
 • Дали процената вклучува олуци, цевки за олуците и водонепропустлива облога (за сите отвори, како што се: оџаци, светларници или цевки за вентилација)?
 • Дали процената ги вклучува сите чивии/клинци/винтови за монтажа?
 • Дали процената вклучува потпирачи на покривот со соодветен квалитет?
 • Дали процената вклучува додавање летвички или подроженици ако го менувате типот покрив?
 • Дали процената вклучува вадење и отстранување на вашиот постоен покрив?
 • Ако е потребна согласност од советот, дали тоа е вклучено во вашата процена или тоа мора самида го обезбедите?
 • Дали гаранцијата се однесува и на материјалот и на монтажата/изработката?
 • Дали во вашата процена е вклучена заштита на рабовите или поставување скеле (законско барање во некои држави)?
 • Дали е потребно да ангажирате градежник за да ги извади заштитните штици за да може да се замени водонепропустливата облога?
 • Што недостига во процената?
 • Дали имаат осигурување што ги покрива нивните работи?
 • Дали цената е изразена со ДДВ?

Дали сакате процена од покривопокривач на GERARD?

Пронајдете го најблискиот покривопокривач на GERARD на нашата мапа и побарајте понуда!