Што треба да проверам ако мојот покрив ја врши својата функција?

Ова се најчестите показатели за проблеми на вашиот покрив

Дамки или промена на бојата на покривот

Дамки или промена на бојата на покривот

Покривот изгледа нерамно

 

Покривот изгледа нерамно

Бојата се лупи или се симнува

Бојата се лупи или се симнува

На покривот се развива мувла 

На покривот се развива мувла

Хоризонтално преклопување за longrun

Хоризонтално преклопување за longrun

Поместена, напукната, скршена, вдлабната или оштетена ќерамида

Поместена, напукната, скршена, вдлабната или оштетена ќерамида

Собирање вода на рамните делови (особено кај гаражите, калканите или натстрешниците)

Собирање вода на рамните делови (особено кај гаражите, калканите или натстрешниците)

Шајките или навртките се одвртени или недостигаат

Шајките или навртките се одвртени или недостигаат

‘Рѓа или оштетувања, особено околу водонепропустливите облоги и средствата за прицврстување

‘Рѓа или оштетувања, особено околу водонепропустливите облоги и средствата за прицврстувањ

Водонепропустливата облога е подигната или поместена 

Водонепропустливата облога е подигната или поместена

Гранки и лисја над покривот или друг отпад што доведуваат до развој на мувла и на лишаи или гребаници и оштетувања на покривот

Гранки и лисја над покривот или друг отпад што доведуваат до развој на мувла и на лишаи или гр

Лабави покривни плочи или ќерамиди

Mr. G
Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!