Како да најдам квалификуван покривопокривач што би го проценил мојот покрив?

Релативно лесно може и сами да го прегледате својот покрив (видете го прашањето бр. 2), но ако не сте сигурни, некој од нашиот тим може да дојде и да ви даде процена.Пронајдете го најблискиот покривопокривач: Мапа ROOFNET.

Mr. G
Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!