Поставувањето е брзо, но прецизно

Покривите GERARD ги поставуваат искусни, стручни изведувачи на покривни работи, обучени за изведување на работите во согласност со највисоките стандарди.

Кога покривот GERARD ќе пристигне на местото на вградување, со него пристигнува и сè што е потребно. Нашите покривопокривачи носат специјална опрема за сечење и за свиткување, така што вградувањето се одвива без никакви одложувања.

Благодарејќи на тоа што покривните плочи GERARD се толку лесни, тие може лесно да се пренесат до места што се непристапни за големи камиони. Ова е особено значајно за планинските краишта, каде што до локацијата може да се пристигне само со комбе или со пикап. А со оглед на тоа што се изработени од челик, покривните плочи GERARD нема да се скршат во текот на транспортот.