За покривите GERARD не е потребно многу одржување

Освен повремено чистење, особено во загадени подрачја или во близина на шуми, за покривите GERARD не е потребно никакво одржување.

Дури и по летните луњи кога на другите покриви настануваат најголеми оштетувања и потребно е да се заменат ќерамиди. Покривните плочи GERARD не пукаат во зима кога е многу студено.