Y-КАПАК

ЗОШТО Y-КАПАЦИТЕ И Т-ЕЛЕМЕНТИТЕ GERARD СЕ ДОБРИ ЗА КУЌА?

  • Тие овозможуваат посебна заштита преку безбедното обезбедување на протокот на вода од зоните каде што постојат поголеми шанси да навлезе вода во вашиот дом.
  • Изедначениот изглед на покривот ја зголемува естетската привлечност на градбата.

Y-КАПАК