Ураган

Барате покрив што може да го заштити вашиот дом од силни ветрови при големи луњи?

Тест за ураган

Вашиот покрив GERARD може да му одолее на ураган со брзина од 160 km/h, кој не му може ништо на вашиот покрив! Нема веќе скршена ќерамида! Нема повеќе оттргнати ќерамиди во луња благодарејќи на покривите GERARD што се отпорни на луња!

За да го докажеме тоа, ангажиравме (нашата компанија на Нов Зеланд) авион со мотор од 1.500 KW. Како генератор на ветер, тој произведе воздушен удар еднаков на ураган што се движи со брзина од 160 km/h. Покривот остана цврст и негибнат без какво било подигнување. Потоа ги зголемивме влоговите и додадовме вода во воздушната струја за да провериме дали покривот пропушта вода. Но водата не можеше да се пробие низ системот GERARD!