Единствен СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ GERARD

Барате покрив што може да го заштити вашиот дом од силни ветрови при големи луњи? Вашиот покрив GERARD може да му одолее на ураган со брзина од 160 km/h, кој не му може ништо на вашиот покрив! Благодарејќи на методот на фиксирање што го применува GERARD, екстремните временски услови не може да доведат до кршење на ќерамидите! Нема повеќе оттргнати ќерамиди во луња благодарејќи на покривите GERARD што се отпорни на луња!

Единствен СИСТЕМ ЗА ПРИЦВРСТУВАЊЕ GERARD

Нашиот единствен систем за прицврстувањеим овозможува на покривите GERARD да издржат и ураган со брзина од 160 km/h.

ЗОШТО Е ТОЛКУ ЕДИНСТВЕН?

 Метод на хоризонтално прицврстување во комбинација со прицврстување во осум различни точки на секоја плоча. Благодарејќи на методот на хоризонтално прицврстување, силата на подемот на ветерот дејствува на клинците како сила на смакнување, а благодарејќи на тоа производот е отпорен на екстремните оптоварувања на ветерот.

Екстремните временски услови може да донесат екстремни ветрови, но покривот GERARD го прави вашиот дом исклучително добро заштитенод силни ветрови.

Погледнете ја споредбата со различни производи за покривање покриви!