Мисија

Мисија

Наша мисија е на задоволните клиенти да им понудиме покрив со кој нема грижи, кој е лесен и кој има гаранција од 50 години, кој е цврст и убав, сè тоа врз основа на вредностите што ги негуваме.

Наши вредности

Смелоста е важна вредност што ја поттикнува нашата способност да воведуваме иновации и да преземаме пресметани ризици што го движат нашето работење за нашите акционери, клиенти, за заедницата и за вработените.

Да бидеме смели

Чесната игра подразбира искрен однос полн со почитување за нашите колеги вработени, за клиентите, за заедницата и за животната средина.

Да играме чесно

Подобри секој ден подразбира да ги искористиме сите можности за подобрување, без оглед колку мали или големи тие изгледаат.

Да бидеме подобри секој ден

Без нашите клиенти ние остануваме без работа – тоа е едноставна логика. Тоа што сме водени од клиентите не значи само дека сме свртени кон нашите клиенти туку и дека секој ден стануваме сè подобри за нашите клиенти.

Водени од клиентите