ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА НА ИНОВАЦИИТЕ

Ние воведуваме иновации, вие победувате!