Лесен покрив направен за да остане безбеден при ураган или за време на земјотрес

Навистина смирува фактот дека покривниот систем GERARD е направен за да издржи што било. Покривните системи GERARD од пресуван челик докажано може да издржат урагани со брзина поголема од 200 km/h. За другите покривни системи се потребни специјални прицврстувачи, односно материјали во зоните со силни ветрови.

Луѓето што живеат во трусни подрачја почесто ги избираат покривите GERARD од пресуван челик отколку кои било други слични покриви од бетонски ќерамиди чија тежина е 10 пати поголема. Нашите покриви, лесни и цврсти, се испитани во голем број земјотреси на Нов Зеланд, место од каде што потекнуваат покривите GERARD.