Сега е време да соберете инспиративни слики со идеи за покрив во стил што одговара на вашиот дом и да го поврзете со опкружувањето во кое тој се наоѓа.

Имаме покрив GERARD што ќе ги исполни барањата на стилот на вашиот дом, барањата на дизајнот на вашиот архитект и вашите очекувања во поглед на покривот што ќе ви стои над главата.

Страна:
GERARD® Roofs

GERARD® SHAKE Forest Green

GERARD® Roofs

GERARD® SHAKE Charcoal

GERARD® Roofs

GERARD® SHAKE Charcoal

GERARD® Roofs

GERARD® SHAKE Charcoal

Страна: