Колку чини тоа?

Ако сакате набрзина да добиете груба процена на трошоците за изработка на покривот, кликнете на нашиот Калкулатор .

Во спротивно ќе мора да ги земете предвид многубројните променливи што влегуваат во збирот на трошоците за менување на покривот (видете го нашето прашање бр. 6 во деталната процена), поради што е невозможно да се даде прецизна процена без преглед и мерење на вашиот покрив. Кога вршите замена на покривот, важно е да ги имате предвид долгорочните ефекти на трошокот.Трошоците може да се разложат на почетни трошоци што настануваат веднаш (материјали и вградување) и на трошоци во текот на векот на траење (на пример, одржување на покривот). Ниските почетни трошоци не значат задолжително долгорочна заштеда.Поставувањето покрив од поевтини материјали, односно од помалку угледни производители, може да значи дека веќе за неколку години ќе мора да го замените покривот, веројатно на ваша сметка, бидејќи таквиот покрив не ги исполнува пропишаните барања, а изведувачот на работите повеќе не работи или покривот не е соодветен за таа намена. 

Понатаму, може да се јави уште едно прашање:

Дали треба да ја заменам изолацијата на таванот? 

Многу е полесно и побрзо да се постави изолацијата кога покривот е симнат. Изолацијата на таванот може да направи најголема разлика кога станува збор за загревање на домот.Менувањето на изолацијата е полесно кога покривот е симнат и често е поевтино од менување на изолацијата низ таванот.Можеби е потребно да ја смените изолацијата ако таа е потенка од 12 cm, ако има дупки или ѝ недостигаат делови или ако е намокрена и оштетена.За повеќе информации видете го нашиот дел за изолација.

 

Mr. G
Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!