Новости: Како ни оди?

Благодарам на прашањето. Сега сме многу добро. Но штом ќе се случи нешто интересно во компанијата GERARD, веднаш ќе ве известиме.

Ваши помошници

Дали сакате повеќе информации? Прашајте го господин Г! Придружете му се во пријателскато возење!

Контакт

Обратете ни се слободно ако можеме да ви помогнеме!


Авторизиран дистрибутер за Македонија:

Елинг ДА

Горно Пашино бр. 93, 6250 Кичево, Македонија

Телефон: +389 70 271 907

Телефон: +389 70 318 009

е-пошта: eling.abc@hotmail.com

Оваа веб-страница користи сопствени колачиња, како и колачиња на трети лица. Со продолжување на користењето на оваа веб-страница давате согласност за користење на колачињата.